Tag: HEALTH

Dustbin

MMETỌ GBURUGBURU EBE OBIBI GI

Mmeto gburugburu bụ ihe ọtụtụ mmadụ n'eme. E nwere ọtụtụ ihe mmetọ ebe obibi na gburugburu mmadụ na-ebute n'ahụike mmadu. ...

ulcer patient

ỌNYA AFỌ (STOMACH ULCER)

Ọnya afọ maọbụ Ulcer n’asụsụ bekee bụ ọria na-enye ndị mmadụ nsogbu n’ebe ọ dị ụkwụu. Ọnya afọ na-eme ka ...

Arthritis

AGBAA ỌKPỤKPỤ (ARTHRITIS)

Agbaa ọkpụkpụ bụ ọrịa na-enye ndị mmadụ nsogbu n'ebe ọ dị ụkwụụ ọkachasị ndị okenye. E nwere ọtụtụ ihe ndị ...